Welkom op mijn blog

In dit blog wil ik met enige regelmaat gedachten ordenen en anderen de gelegenheid geven daarop te reageren. Steeds meer kom ik onder de indruk van de reikwijdte van genade; dat het echt alle facetten van het leven raakt; en dat ik er een beginneling in ben. Tegelijk dat ik merk hoe verbluffend mooi het is en dat ik wil groeien in genade. Ten diepste geloof ik dat de hele wereld dat zou moeten doen. Maar ja, dan moet je eerst Jezus leren kennen.

dinsdag 30 juni 2009

Waar zitten je organen?

Britten weten niet meer waar hun organen zitten (nieuwsitem uit de maand juni). Medici zijn daarover bezorgd. Want als je pijn op je borst hebt en je denkt dat daar je maag zit en je koppelt de pijn aan de uitgebreide barbecue van de avond er voor..., dan zit je er naast met mogelijk ernstige
gevolgen.
Hoe zit het geloof in elkaar? Wat is de lijn van de bijbel? Wat is belangrijk en wat niet (of minder) in het christelijke geloof? Veel mensen zijn m.i. de weg kwijt. Over de kern, het hart van het geloof, zijn dikke lagen discussies, wetenswaardigheden en pijnlijke ervaringen komen te liggen.
De schijnbaar belangrijke brochure van verontruste kerkleden, de discussies over welke liederen er in kerken gezongen mogen worden, het overregeluren van het plaatselijk kerkelijk leven door landelijke afspraken (besluiten GS 2008 over samenwerking met NGK) zijn er voorbeelden van. Ik hoor mensen haperen als hen gevraagd wordt waar het nu echt op aankomt in hun geloof.
Dat schokt mij. Er wonen veel woorden en gedachten in de harten van de mensen die beslag leggen op alle in- en uitgangen van het leven (vrij naar Spreuken). Dat baart mij zorgen. Gesprekken worden gedomineerd door zoveel anders dan waardoor het gedomineerd zou moeten worden.
Paulus wijst wat mij betreft scherp en heilzaam de weg: Laat de woorden van Jezus in al hun rijkdom in je wonen (Kolossenzen 3:16a). Het opvallende vind ik dat die woorden de bewoners zijn van het huis dat ik ben. Dat is precies de bedoeling. Een huis ademt de sfeer en stijl van de bewoner. Oftewel: het woord bepaalt mijn levenshuis. Het accent van Paulus - het zijn woorden van Christus - is niet onbelangrijk. Het is zelfs een verademing. Want woorden van Christus hebben geen muffe lucht van spruitjes. Het woord van Christus is een woord van genade. Genade waar je niet op had mogen rekenen en die toch je deel is geworden.
De enige passende reactie daarop is eeuwige verwondering en aanbidding van God.
Twee woorden, genade en verwondering, ze vormen op dit moment de sleutel van mijn bediening. Hoe langer hoe meer ben ik er van overtuigd dat mensen behoefte hebben aan een eenvoudig ´concept´ van geloven. Het is zo ingewikkeld geworden.
Een PC vervuilt op de duur. Bestanden en programma´s worden er op gezet en er af gehaald. Maar altijd blijven er resten achter. Vandaag en gister heb ik een grote schoonmaak gehouden. Een totale reset. Terug naar de basics, zonder vervuiling.
Woorden van Christus moeten huishouden in je leven om een reset te krijgen. Prachtig dat Paulus zegt dat ze in rijkdom in je mogen wonen. Je wordt er zo ontzettend rijk en schitterend van. Plots licht het leven weer op. Welcome to St Helen's
Dat was nu net wat ik vorige week op een congres in Londen, de EMA, meemaakte. Zo puur en krachtig als daar de genade wordt verkondigd, maar ook de waarde van verwondering en aanbidding.
Our God is an awesome God.
Nog even terug naar die organen. Het hart is Jezus Christus. Zijn woord van genade. Als dat steeds meer gaat kloppen voel je overal de aders pulseren. Het doortrekt je bestaan. Net zoals Jezus met zijn harteklop heel de bijbel doortrekt.
Zouden we zo´n dikke bijbel gekregen hebben om overal en telkens weer dat hart van genade te voelen kloppen? En door het reliĆ«f van het verhaal tot verwondering te worden gebracht?

maandag 15 juni 2009


Tamelijk schokkend maar herkenbaar tot op zekere hoogte. Vervolgende christenen die jaren in de cel hebben gezeten en nu weer op vrij voeten staan, willen een cel in hun eigen tuin!
De rust, stilte en relatieve veiligheid van een besloten ruimte gaf hen alle gelegenheid om 'met God' te zijn. In het leven op vrije voeten beklemde hen de stress en hectiek bijna nog meer dan de kille wanden van de cel. Het bij God zijn kwam onder druk. Er was bijna geen plek of moment om even helemaal alleen met hem te zijn.
Herkenbaar! Gelukkig niet het element van een cel. Maar wel het verlangen naar rust en stilte. Even niet het hoofd vol met al die dingen die voorbij komen.
Hoeveel mensen zouden zo'n plek van rust hebben? Nederland stikt van de herrie en plaatsen vol beweging en dynamiek. Maar gewoon even leeg, alleen jij en God....
Ik moet voor die momenten knokken. Het is het knokken echter wel waard.
Want naarmate ik meer mijn cel zoek, loop ik de rest van de dag met een cel vol rust diep van binnen. En dat maakt dat ik krachtig kan werken, vanuit balans. Het eerst zelf aanvaard zijn op een niveau dat alleen Jezus mij geeft. Het leert mij in de hectiek en dynamiek van relaties en netwerken mijn eigen plaats zuiver te houden.
De cel in..., zodat de cel in mij komt